Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης :

... Ὅταν κολουθον καί ποστηρίζουν τήν αρεση καί τήν πλάνη, κκλησία πουσιάζει, δέν ερίσκεται κε. Ερίσκεται κε πού φυλάσσεται καί κηρύσσεται λήθεια, καί πομένως εναι σαφές ποιοί εναι ντός καί ποιοί κτός τς κκλησίας, άρα είναι σαφές ότι αυτοί που ακολουθούν και υποστηρίζουν την αίρεση και την πλάνη είναι εκτός Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: