Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης :

…διεκδικῶ –µὲ ἀτράνταχτα ἱστορικὰ ἀλλὰ καὶ Θεολογικὰ ἐπιχειρήµατα– τὴν ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αὐτοκεφαλία, ἡ ὁποία στὶς µέρες µας δὲν εἶναι ἁπλὴ διοικητικὴ ἀναγκαιότητα, ἀλλὰ ἀναγκαιότητα Ἐκκλησιολογικῆς προστασίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν “ὀθνεῖαν” καὶ ἐξευρωπαϊσµένη Παποπροτεσταντικὴ παραλλαγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ποὺ διαµορφώνει καὶ διοχετεύει στὰ πέρατα τῆς Οἰκουµένης τὸ Πατριαρχικὸ ἐπιτελεῖο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: