Πανηγύρισε ἡ Ἀνδρώα Κοινοβιακή Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, τή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Κατά τήν Κτιτορική Ἁγιορειτική τάξη καί τήν ἐκκλησιαστική παράδοση

Μέ πολύωρη κατανυκτική Ἀγρυπνία, κατά τό μοναστικό τυπικό, πανηγύρισε τή Δεσποτική Ἑορτή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἡ φερώνυμη Ἀνδρώα Ἱερά Μονή στόν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς.
Τὀ ἱστορικό αὐτό Κοινόβιο, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε τό 1934 ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου καί περιφήμου Πνευματικοῦ Ματθαίου (Καρμπαδάκη), εἶναι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του ἄβατο στίς γυναῖκες καί τηρεῖ τό Ἁγιορειτικό Τυπικό στή ζωή τῆς Ἀδελφότητός του.
Ἡ καθιερωμένη, κατά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς, Ἀγρυπνία γίνεται ἐτησίως πόλος ἕλξεως ὅλο καί περισσοτέρων πιστῶν καί προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι, χάρη στήν πιστή τήρηση ἐκ μέρους τῶν ἐνασκουμένων σ' αὐτήν Πατέρων τῆς γνησίας μοναχικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως.

Ἡ συγκεκριμένη Μονή, ἐπιπλέον, ἀποτελεῖ ἱστορικό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τούς γνησίους ὀρθοδόξους χριστιανούς, καθότι ὑπῆρξε φυτώριο καί πνευματικό ὁρμητήριο πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν γιά τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν πνευματικότητά τους.
Ἡ ἱερά Ἀγρυπνία ἄρχισε μέ τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἱ. Εὐχελαίου ὑπό Πατέρων τῆς Μονῆς (στή μοναστική χορεία συγκαταλέγονται πέντε Ἱερομόναχοι). Τά Ἀναλόγια, στό περικαλλές καί ἐξαιρετικά ἁγιογραφημένο Καθολικό, ἐκτός τῶν πατέρων τῆς Μονῆς καί καλλιφώνων ψαλτῶν μοναχῶν ἄλλων Μονῶν, πλαισιώθηκε ἀπό δοκίμους ἱεροψάλτες ἐκ διαφόρων Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Προεξάρχων ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Μακ/τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Στέφανος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, ἐνῶ κατά τόν Ἑσπερινό συμμετεῖχε καί ὁ προερχόμενος ἀπό τή Μονή ὡς διατελέσας ἀδελφός καί Κληρικός αὐτῆς Σεβ/τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος (Κύπρου) κ. Λάζαρος. Τούς Ἱεράρχες πλαισίωσαν οἱ Κληρικοί τῆς Μονῆς καί ἄλλων Μονῶν καθώς καί Πρεσβύτεροι Ἐφημέριοι Ἐνοριῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν, ἐν συνόλω ἕνδεκα Κληρικοί.
Μετά τήν Ἀρτοκλασία καί πρό τοῦ Ἑξαψάλμου τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε, κατ' ἐντολήν τοῦ Καθηγουμένου, ὁ ἐλλ. θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ἀναφερθείς στή θεολογική σημασία τῆς Ἑορτῆς. Δεκάδες ἦταν οἱ πιστοί πού συμμετεῖχαν καί στήν ἐφετεινή Πανήγυρη, ἐνῶ πολλοί προσῆλθαν "μετά φόβου Θεοῦ, Πίστεως καί ἀγάπης" στό Μυστήριο τῆς Ζωῆς. Πρό τῆς ἀπολύσεως εὐλογήθηκαν, κατά τήν παράδοση, μέ τήν ἀνάγνωση τῆς σχετικῆς Εὐχῆς τῆς Ἐκκλησίας, τά νέα γεννήματα τῆς ἀμπέλου (νέα σοδειά).
Ἀμέσως μετά τή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου καί τοῦ εὐλογηθέντος Ἄρτου οἱ πιστοί πορεύτηκαν ἐν πομπῆ πρός τήν Τράπεζα τῆς Μονῆς, προηγουμένων μοναχῶν βασταζόντων μανουάλια μέ λαμπάδες, τό Κατζίον καί τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως καί ὄπισθεν αὐτῶν ἀκολουθοῦσαν οἱ Πατέρες, οἱ Κληρικοί, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Μονῆς.
Ἐκεῖ ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε τό ἑορταστικό γεῦμα, ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῆς "Ὑψώσεως" τῆς Παναγίας, κατά τό Ἁγιορειτικό Τυπικό, καί ἐψάλησαν τό Ἄξιον Ἐστίν πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς.

Ὅλοι οἱ προσκυνητές ἀνεχώρησαν πνευματικά ἐνισχυμένοι, ἀφοῦ ἔλαβαν τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας καί Καθηγουμένου τῆς Μονῆς. Ἡ πολυτάραχη καί ἀκατάστατη ἐποχή μας καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη γιά τήν καταφυγή σέ τέτοιους πνευματικούς προορισμούς  ψυχικῆς καί πνευματικῆς ὠφελείας ἕνεκεν.

http://epistrofi-sotiria.blogspot.ca/

1 σχόλιο:

telemaxos doumanis είπε...

Ο πρώην αγαπητός εν Χριστό αδελφός και Ιεροκήρυκας κ. Δημήτριος Κάτσουρας , συγγραφέας του ως άνω άρθρου ως ανήκων στήν σύνοδο του αρχιεπισκόπου Στεφάνου Τσακίρογλου , και ηγουμένου της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος . Διατείνονται λοιπόν σήμερα οι ανωτέρω και ο κ. Κάτσουρας ότι προσκυνούν τις κατηγορηθείσες - ως κατασκευάσματα του διαβόλου -συγκεκριμένες Άγιες εικόνες ,και άλλα πολλά .
Ερωτάτε λοιπόν , εάν αποδέχεται την από 26/2/1993 Β΄ εγκύκλιο της τότε ενωμένης Ιεράς Συνόδου , και εάν μεν την αποδέχεται διατί δεν την υπογράφουν , εάν δε την απορρίπτουν για ποιο λόγο την απορρίπτουν , κηρύττει αιρέσεις ? και ποιες ? Και πώς ανέχονται να προσκυνούν - αιρετικές εικόνες - ή εάν είναι ορθόδοξες διατί δέν καταδικάζουν τα βλάσφημα και αιρετικά συγγράματα , ως οφείλουν εάν είναι ορθόδοξη και διάδοχοι των Αγίων Πατέρων !
Και δεύτερον εάν αποδέχεται τις θέσεις του τεθνεώτος πλέον και κηδευθέντος υπό της ως άνω συνόδου , στενού του συγγενούς περί του ποιος είναι η Κεφαλής της Εκκλησίας και από πότε υφίσταται η Εκκλησία του Χριστού !
http://www.egoch.org/Neo-Iconoclasm/Scanned-Documents/ENCYCLICAL_%20B.pdf

http://www.egoch.org/greek/Ecclesiology/AIRETIKAI_THESEIS_%20MONON_1.pdf